HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE

Nieuws

Onthulling Witte Anjer Perkje

De Nederlandse Veteranendag is in Valkenburg aan de Geul op een speciale manier gevierd, door de onthulling van het Witte Anjer Perkje. In een korte waardige ceremonie geleid door Adjudant Martin Gilissen sprak burgemeester Daan Prevoo tot de veteranen. De burgemeester memoreerde het rapport van de Nationale Ombudsman genaamd “Gemeente, ken uw veteraan”. Hij wil dat de gemeente hier serieus naar kijkt en aandacht aan schenkt.
Wij als veteranen aangesloten bij onze stichting, zullen de gemeente daarin ondersteunen.
Wij brengen als stichting onze welgemeende dank uit naar de gemeente voor het mooie perkje, dat de hoosbuien van 22 juni heeft overleefd. De locatie van het perkje kan bijna niet beter.

 

 witte anjer perk valkenburg 03

 witte anjer perk valkenburg 09

 witte anjer perk valkenburg 10

 witte anjer perk valkenburg 11

 Toespraak Burgemeester

24 Juni 2023 , Nationale Veteranendag Valkenburg aan de Geul

Beste Veteranen en familieleden

Vandaag sluit de gemeente Valkenburg aan de Geul zich aan bij de ruim 200 andere gemeenten die door middel van een Witte Anjerperkje erkenning en waardering toont voor haar veteranen.

Voorgaande jaren hesen wij de veteranenvlag bij ons gemeentehuis als eerbetoon aan alle veteranen, en in het bijzonder ónze veteranen. Vanaf vandaag tonen wij permanent erkenning en waardering voor de militairen, de gewezen militairen, of de gewezen dienstplichtige van de Nederlandse Krijgsmacht, het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede het vaarplichtig koopvaardijpersoneel die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden, heeft deelgenomen aan vredesmissies of de handhaving van de internationale rechtsorde. En dat is niet niks!

Voor deze diensten zijn wij jullie als overheid, maar ook als medeburgers, zowel moreel als menselijk verplicht jullie inzet te erkennen, aandacht te schenken aan wat jullie inzet heeft betekent voor de internationale rechtsorde alsmede wat het betekent om onder zware omstandigheden jullie taak uit te oefenen. Velen van jullie komen ‘ongeschonden’ uit de strijd. Diegene die zijn omgekomen herdenken wij op de jaarlijkse 4-mei herdenking. Degene die om mij heen staan erkennen en waarderen wij met ons witte anjerperkje dat wij vandaag in jullie bijzijn op deze plek onthullen.

Het werk dat jullie hebben verricht en de omstandigheden waaronder, laat vaak sporen na. Een militair is immers verplicht om opgedragen taken uit te voeren en dat kan betekenen dat er onder risicovolle omstandigheden moet worden opgetreden, waar ook ter wereld. En die omstandigheden kennen de meeste mensen niet. We zien weliswaar beelden, documentaires, lezen verhalen…. maar beseffen onvoldoende wat dit werk met mensen kan doen. Het is ook juist daarom dat ik het belangrijk vind hier extra aandacht te schenken.

Vandaag onthullen we niet alleen een fysiek en tastbaar symbool. Een symbool maar niet enkel en alleen symbolisch. Vanaf vandaag beloof ik jullie dat ik ook het rapport van de Nationale Ombudsman dat afgelopen week werd gepubliceerd zal overdragen aan onze gemeentelijke organisatie met het verzoek hier aandacht aan te schenken en serieus naar te kijken. De titel van het rapport is ‘Gemeente, ken uw veteraan!’. De aanbevelingen uit het rapport vragen om extra aandacht voor veteranen en de specifieke effecten die het werk met zich meebracht.

Ik noem ze: Ga op zoek naar veteranen en ga na waar zij behoefte aan hebben
- Betrek hen bij de samenleving en bij activiteiten van de gemeente
- Wees alert bij hulpvragen die kunnen duiden op een veteraan

Het zijn deze aanbevelingen die aandacht zullen krijgen en waar ik aandacht aan zal schenken. Voorts ben ik van mening dat het thema géén politiek onderwerp mag worden maar dat de aandacht die jullie verdienen voortkomt uit oprechte zorg voor mensen die zich onder bijzondere omstandigheden, met een bijzondere opdracht hebben ingezet voor ons allemaal.


Als uw burgemeester en als uw burgervader zal ik daar op toezien.

Dankjewel!

Daan Prevoo,
Burgemeester Valkenburg ad Geul

 Toespraak Voorzitter VV e.o.

Geachte burgemeester, veteranen, relaties van de veteranen, genodigden en belangstellenden. Wat fijn dat u bij deze ceremonie aanwezig bent.
Natuurlijk waren we teleurgesteld en verbaasd dat vorig jaar de motie werd afgewezen om een witte anjer perkje in te richten in Valkenburg aan de Geul.
In de militaire wereld komt het wel eens voor dat een commandant ondanks een advies van zijn staf toch een ander besluit neemt dan de staf voor ogen had. Daarvoor is hij immers de commandant.

Burgemeester namens alle veteranen uit onze gemeente zijn wij u zeer dankbaar voor het feit dat we vandaag toch dit perkje hebben mogen onthullen. Een symbool van erkenning en waardering dat wij zeer op prijs stellen.

Het gaat in de Veteranenwet die er sinds 2012 is, niet alleen om erkenning en waardering, maar ook om zorg.
Want er zijn nog steeds veteranen ook in onze gemeente die hun uitzending niet hebben verwerkt en psychische problemen hebben. Deze veteranen moeten we helpen, ook daar kan voor ons een taak liggen door ze op te zoeken en door te verwijzen naar de hulpinstanties die daarvoor zijn ingericht.

Met deze erkenning en waardering voelen wij ook de plicht om onzerzijds iets te betekenen voor de gemeente. We hebben de inzamelacties voor Oekraïne vorig en dit jaar ondersteund. Het plaatsen van de vlaggetjes bij de herdenkingsborden doen wij graag en zullen we blijven doen.
Onze aanwezigheid bij herdenkingen ligt voor de hand.
Maar we willen ook graag onze ervaringen delen met onze jongste generatie. Er is nog enige overtuigingskracht benodigd maar net zoals in vele scholen in Nederland willen wij graag de Veteraan in de klas brengen. De veteraan die na een training door het Nederlands Veteraneninstituut het gesprek aan gaat met scholieren of leden van de scouting etc. en zijn ervaringen deelt en plaatst in de huidige context. De ervaringen van deelnemende Nederlandse scholen hiermee zijn zeer positief.

Als laatste wil ik graag vermelden dat we ons niet beperken tot Valkenburg, maar dat we ook de veterane uit de omliggende gemeentes graag bij onze stichting betrekken. Ik ben dan ook weer verheugd dat enkele veteranen uit Meerssen bij deze onthulling aanwezig zijn.
We zijn druk doende om deze gemeentes warm te maken voor ons initiatief.

Hiermee sluit ik af en wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid.

Mvg Jos Geelen

veteranen-valkenburg-logo.png

Search